Translation of the text on the website | Vertaling van de tekst op de website

I mainly use Google translate for the translation. Sorry if it wasn't translated properly.

Voor de vertaling maak ik voornamelijk gebruik van Google translate. Excuus als het soms niet goed is vertaald.