Translation of the text on the website | Vertaling van de tekst op de website

I mainly use Google translate for the translation. Sorry if it wasn't translated properly.

Voor de vertaling maak ik voornamelijk gebruik van Google translate. Excuus als het soms niet goed is vertaald.

 

Art of Plumes

I am not for massive use of feathers in fashion. The feathers I'm talking about were used in a different time when people thought differently about using feathers. I am in favor of exclusive use (if a bird feather has fallen by itself and has been found) or reuse of existing materials.

 

Ik ben niet voor massaal gebruik van veren in de mode. De veren waarover ik het heb zijn van een andere tijd waarin mensen anders dachten over het gebruik van veren,. Exclusief gebruik ( als een veer vanzelf is gevallen en is gevonden) of hergebruik van bestaande materialen ben ik wel voor.