Art of Plumes

Gepubliceerd op 17 juni 2022 om 19:43

Deze veer zit op een hoed die ik een tijdje geleden heb gevonden. Ik vond de veer erg mooi en bijzonder. Ik heb de hoed zelfs gekocht alleen voor de veer.

                                                                                                                                

This feather is on a hat I found a while ago. I thought the feather was special and beautiful. I bought the hat just for this feather.

Mensen pronken al heel veel eeuwen met de veren van vogels. Niet altijd met hetzelfde doel. In de mode werden veren heel veel gebruikt. Maar ook voor andere doeleinden werden ze gebruikt o.a. voor schrijfwaar of waaiers. In sommige landen was het een manier om je te onderscheiden en/of voor religeuze doeleinden.

Tegen het enrome gebruik van veren in de mode werd een groep mensen gevormd om te gaan protesteren tegen het excessieve gebruik. Er werd een Plumage League opgericht door Francis Orpen Morris en Lady Mount Temple in December 1885.

                                                                                                                                

People have been showing off bird feathers for many centuries. Not always for the same purpose. Feathers were widely used in fashion. But they were also used for other purposes, such as writing utensils or fans. In some countries it was a way of distinguishing oneself or for religious purposes.

Against the enormous use of feathers in fashion, a group of people was formed to campain against the excessive use. A Plumage League was founded by Francis Orpen Morris and Lady Mount Temple in December 1885.

https://en.wikipedia.org/wiki/Plumage_League

 

Pheasant feathers, Small feather fan. circa 1900

Postcard: woman with fan. Circa 1910

J. H. Johnston & Co, Aigrette hair ornament (from a Snowy or Great Egret), 1894, Egret feathers, gold, gold wire, diamonds

Museum of the City of New York, Gift of Mrs. Mary S. Griffin, 1961

Klik bovenaan de pagina op de link "side notes" voor mijn persoonlijke mening over het gebruik van veren.

                                                                                                                                

Click on the link "side notes" at the top of the page for my personal opinion on the use of feathers.


«   »